Terms & Privacy

เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรดทราบว่าทางเราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้องและครบถ้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์
  • การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์
  • อัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียต่อเว็บไซต์ และบุคคลที่สามภายในเว็บไซต์
  • การโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น
ข้อปฏิเสธความรับผิด
  • โปรเกมส์ ทุกโปร เจ้าของเว็บมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต แก้ไข ดัดแปลง มีแค่นำของทางเจ้าของอื่นมาแนะนำ แชร์ต่อ ให้ข้อมูล เท่านั้น จึงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของโปร และบุคคลที่สาม จึงไม่ขอรับผิดชอบกับปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นทุกประการ
  • ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ Dotathaigg บางครั้งอาจไม่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง หรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดพลาดไป หรือในส่วนของความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ ของทางเว็บไซต์หรือจากบุคคลที่สาม โดยผ่านข้อความหรือข้อมูลซึ่งได้แสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใดๆ ทั้งสิ้น ท่านควรรับทราบว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความในบทความต่างๆ ก็ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เพราะเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่หาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปร PB 2015 เท่านั้น
  • ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพในบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์ อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจมีการสร้างโปร PB ใหม่ๆ ที่อาจใช้ได้กับเวอร์ชั่นของเกมส์ บางช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงอาจทำให้ข้อมูลหรือโปร PB ที่มีอยู่อาจจะใช้งานไม่ได้และในปัจจุบัน ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำโปรเกมส์ PB ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย
  • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ หรือการโหลดโปรเกมส์ต่างๆไปใช้ ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงเอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การให้ข้อมูลใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และท่านยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนใดๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
*หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถแจ้งได้ที่นี้ ติดต่อเรา

back to top